>> Koop Neoral <<

Kopen Neoral zonder recept Snel

Neoral Algemeen gebruik

Cyclosporine verlaagt het immuunsysteem van uw lichaam. Het immuunsysteem helpt je lichaam infecties te bestrijden. Het immuunsysteem kan ook een getransplanteerd orgaan zoals een lever of nier bestrijden of "afstoten". Dit komt omdat het immuunsysteem het nieuwe orgaan behandelt als een indringer. Cyclosporine wordt gebruikt om orgaanafstoting na een nier-, lever- of harttransplantatie te voorkomen.

Neoral Dosering en richting

Neem dit medicijn precies zoals voorgeschreven door uw arts. Neem het niet in grotere hoeveelheden of langer in dan aanbevolen. U kunt cyclosporine met of zonder voedsel innemen, maar elke keer op dezelfde manier innemen. Cyclosporine moet elke dag in twee afzonderlijke doses worden gegeven. Probeer de medicatie elke dag op dezelfde doseertijd in te nemen. Meet vloeibare medicijnen met een speciale maatlepel of -beker, niet met een gewone eetlepel.

Neoral Voorzorgsmaatregelen

Voorkom blootstelling aan zonlicht, zonnehemels of zonnebanken. Cyclosporine kan uw huid gevoeliger maken voor zonlicht, en zonnebrand kan het gevolg zijn. Draag beschermende kleding en gebruik zonnebrandcrème (SPF 15 of hoger) als u buiten bent. Als u wordt behandeld voor psoriasis, dient u geen lichttherapie (PUVA of UVB) of bestraling te ontvangen terwijl u cyclosporine krijgt. Zorg ervoor dat alle artsen die betrokken zijn bij uw zorg, weten dat u cyclosporine gebruikt.

Neoral Contra-indicaties

U mag dit medicijn niet gebruiken als u allergisch bent voor cyclosporine. U kunt cyclosporine mogelijk niet gebruiken als u: een nieraandoening heeft; onbehandelde of ongecontroleerde hoge bloeddruk; of welke vorm van kanker dan ook. Als u een van deze andere aandoeningen heeft, moet u mogelijk een dosisaanpassing of speciale tests ondergaan om veilig cyclosporine te nemen: psoriasis die is behandeld met PUVA, UVB, bestraling, methotrexaat (Trexall) of koolteer; of als u ook een NSAID (niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel) gebruikt, zoals ibuprofen (Motrin, Advil), naproxen (Aleve, Naprosyn), diclofenac (Voltaren), etodolac (Lodine), indomethacine (Indocin) en anderen . Het is niet bekend of cyclosporine schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel uw arts voordat u dit medicijn neemt als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Cyclosporine kan in de moedermelk terechtkomen en kan een zogende baby schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft. Mogelijke bijwerkingen Krijg medische noodhulp als u een van deze verschijnselen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Bel uw arts onmiddellijk als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft: minder dan normaal plassen of helemaal niet; slaperigheid, verwarring, stemmingswisselingen, verhoogde dorst; zwelling, gewichtstoename, kortademigheid; wazig zien, hoofdpijn of pijn achter je ogen, soms met braken; toevallen (convulsies); spierpijn of zwakte, snelle hartslag, zich licht in het hoofd voelen; tekenen van infectie zoals koorts, koude rillingen, keelpijn, griepsymptomen; bleke huid, gemakkelijk blauwe plekken of bloeden, ongewone zwakte; of misselijkheid, maagpijn, verlies van eetlust, jeuk, donkere urine, klei-gekleurde ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen). Minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn: trillen of schudden; verhoogde haargroei; hoofdpijn of lichamelijke pijn; diarree, obstipatie, braken; of gevoelloosheid of tintelend gevoel. Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

Neoral Druginteractie

Veel geneesmiddelen kunnen interageren met cyclosporine. Hieronder is slechts een gedeeltelijke lijst. Vertel uw arts over alle andere medicijnen die u gebruikt, met name: etoposide (VePesid, Etopophos); lithium (Eskalith, Lithobid); methotrexaat (Rheumatrex, Trexall); nefazodon; repaglinide (Prandin); Sint-janskruid; een ACE-remmer zoals benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace ), of trandolapril (Mavik); een hart- of bloeddrukmedicatie zoals candesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, Avalide), losartan (Cozaar, Hyzaar), valsartan (Diovan), telmisartan (Micardis) of olmesartan (Benicar); geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van colitis ulcerosa, zoals mesalamine (pentasa) of sulfasalazine (azulfidine); andere geneesmiddelen die worden gebruikt om afstoting van orgaantransplantaten te voorkomen, zoals sirolimus (Rapamune) of tacrolimus (Prograf); pijn of artritis geneesmiddelen zoals aspirine (Anacin, Excedrin), acetaminophen (Tylenol), diclofenac (Voltaren), etodolac (Lodine), ibuprofen (Advil, Motrin), indomethacine (Indocin), naproxen (Aleve, Naprosyn) en anderen; IV antibiotica zoals amfotericine B (Fungizon, AmBisome, Amphotec, Abelcet), amikacine (Amikin), bacitracine (Baci-IM), capreomycine (Capastat), gentamicine (Garamycin), kanamycine (Kantrex), streptomycine of vancomycine (Vancocin, Vancoled); antivirale geneesmiddelen zoals adefovir (Hepsera), cidofovir (Vistide) of foscarnet (Foscavir); of kankergeneesmiddelen zoals aldesleukin (Proleukin), carmustine (BiCNU, Gliadel), cisplatine (Platinol), ifosfamide (Ifex), oxaliplatin (Eloxatin), streptozocine (Zanosar) of tretinoïne (Vesanoid).

Neoral Gemiste dosis

Neem de Gemiste dosis in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, wacht dan tot die tijd om het geneesmiddel in te nemen en de gemiste dosis over te slaan Neem geen extra medicijn om de gemiste dosis goed te maken

Neoral Overdosering

Zoek medische hulp als: u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft gebruikt.

Neoral Overdosering

kan misselijkheid, braken, pijn in uw bovenbuik, verminderde eetlust, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) en minder dan normaal of helemaal niet urineren.

Neoral Opslag

Bewaar cyclosporine bij kamertemperatuur weg van vocht en warmte.

Neoral Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. De specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Neoral <<


[naar de top]