>> Koop Cardiover <<

Kopen Cardiover zonder recept Snel

Cardiover (Calan) Algemeen gebruik

Cardiover wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie, hypertensieve crisis, primaire pulmonale hypertensie, stenocardia, supraventriculaire tachycardie, sinustachycardie, atriale tachyaritmie, atriale flutter en atriale aritmie.

Cardiover (Calan) Dosering en richting

Patiënten met stenocardia of supraventriculaire tachycardie moeten Cardiover driemaal daags innemen, bij patiënten met arteriële hypertensie tweemaal per dag. Dosering is afhankelijk van de ziekte, leeftijd en moet individueel worden toegediend afhankelijk van de ernst van de aandoening. Raadpleeg uw arts voordat u de medicatie inneemt.

Cardiover (Calan) Voorzorgsmaatregelen

Cardiover kan het denken of de reacties beïnvloeden. Daarom is speciale voorzichtigheid vereist tijdens het rijden of voor acties waarbij concentratie van aandacht en snelle reactie vereist is. Sta niet te snel op als u gaat zitten of liggen, want dit kan duizeligheid veroorzaken. Vermijd het drinken van alcohol en raadpleeg uw arts als u grapefruitsap drinkt, omdat de interactie met Cardiover tot mogelijk gevaarlijke effecten kan leiden.
Contra
Overgevoeligheid, ernstige arteriële hypotensie zwangerschap, borstvoeding, atrioventriculair blok (eerste en tweede graad), sinoatriële blokkade sick sinus syndroom (behalve de patiënten die cardiostimulator), Wolff -Parkinson-White-syndroom (WPW), Lown-Ganong-Levine-syndroom in combinatie met atriale fibrillatie / flutter. Sommige andere voorwaarden vereisen een zorgvuldig gebruik van Cardiover. Neem het medicijn niet in tenzij het u voorgeschreven is en neem het alleen in zoals het door uw arts wordt toegediend.

Cardiover (Calan) Mogelijke bijwerkingen

Gebruikelijke bijwerkingen van Cardiover zijn constipatie, duizeligheid, misselijkheid, lage bloeddruk, hoofdpijn. Als er meer ernstige symptomen zijn zoals pijn op de borst, een onregelmatig hartritme (aritmie) of een trage hartslag (bradycardie), hartaanvallen of beroertes, significante vochtretentie, vooral gepaard gaand met ademhalingsproblemen, tekenen van een zeer lage bloeddruk, zoals duizeligheid, duizeligheid, flauwvallen, hallucinaties of andere psychotische problemen, tekenen van een allergische reactie, waaronder onverklaarbare uitslag, netelroos, jeuk, onverklaarbare zwelling, piepende ademhaling of moeilijkheden met ademhalen of slikken worden waargenomen, onmiddellijk medische hulp inroepen.


Cardiover (Calan) Gemiste dosisAls u een dosis hebt overgeslagen, neemt u deze in zodra u eraan denkt, maar niet als het bijna tijd is voor de volgende inname volgens uw schema. Als dat zo is, sla dan de gemiste dosis over. Probeer geen gemiste dosis te compenseren door een extra dosis in te nemen.

Cardiover (Calan) Overdosering

Als u vermoedt dat u te veel van Cardiover heeft ingenomen en u een trage hartslag en flauwvallen voelt, vraag dan om onmiddellijke medische hulp.

Cardiover (Calan) Opslag

Het medicijn moet worden bewaard bij kamertemperatuur 15-30 C (59-86 F) in een lichtbestendige doos.

Cardiover (Calan) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Cardiover <<


[naar de top]