>> Koop Hytrin <<

Kopen Hytrin zonder recept Snel

Hytrin Algemeen gebruik

Hytrin is terazosinehydrochloride, de stof die behoort tot de klasse van alfa-1-blokkers. Het ontspant de gladde spieren van de slagaders en verlaagt de bloeddruk. Het wordt gebruikt voor de behandeling van urinewegobstructie veroorzaakt door een vergrote prostaat, prostaatadenoom, arteriële hypertensie, hartfalen in de beginfase, hyperlipidemie.

Hytrin Dosering en richting

neem dit medicijn precies zoals het u voorgeschreven is, met of zonder voedsel. De aanbevolen dosis Hytrin is 1 mg eenmaal vóór uw bedtijd. De dosis kan geleidelijk worden verhoogd tot 10-20 mg eenmaal daags.

Hytrin Voorzorgsmaatregelen

Volg alle aanbevelingen van uw arts op. Neem nooit meer van de medicatie in dan die u was voorgeschreven. Neem Hytrin in met een vol glas water. Omdat dit medicijn kan leiden tot daling van de bloeddruk en duizeligheid, neem het dan voor het slapen gaan, vooral de eerste dosis. Duizeligheid en verlaging van de bloeddruk zijn ook mogelijk als u Hytron na een pauze opnieuw gaat gebruiken. Bloeddruk- of prostaattesten moeten regelmatig worden uitgevoerd terwijl u Hytrin gebruikt. Stop niet met het innemen van dit medicijn, zelfs als u zich goed voelt.

Hytrin Contra-indicaties

Hytrine kan niet worden toegediend aan patiënten met overgevoeligheid, hypotensie, bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en bij kinderen. Bijwerkingen Zwakte, vermoeidheid, slaperigheid, rusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, paresthesieën, verminderd libido, veranderingen in zicht, tinnitus (geluid in het oor), "een fenomeen van de eerste dosis" (een plotselinge en ernstige daling van de bloeddruk en orthostatische instorting na de eerste dosis), hypotensie, tachycardie, aritmie, perifeer oedeem, hoest, bronchitis, xerostomie (droge mond), keelpijn, misselijkheid, braken, artralgie, myalgie, afname van hematocriet en hemoglobine, leukopenie, hypo-albuminemie, hypoproteïnemie, griep -achtig syndroom, allergische reacties.

Hytrin Druginteractie

Informeer uw arts als u momenteel wordt behandeld met sildenafil (Viagra, Revatio), vardenafil (Levitra), tadalafil (Cialis), andere bloeddrukmedicatie zoals verapamil (Isoptin, Calan, Covera, Verelan).

Hytrin Gemiste dosis

Als u bent vergeten uw dosis op tijd in te nemen, doe dit dan zodra u het zich herinnert. Maar neem niet als het te laat is of de tijd voor uw volgende dosis is in een korte tijd. Neem geen dubbele doses van dit medicijn of extra doses ervan. Neem de gebruikelijke dosis de volgende dag in dezelfde regelmatige tijd in.

Hytrin Overdosering

Symptomen van overdosering zijn tachycardie, hypotensie, orthostatische collaps. Als u de bovengenoemde symptomen ervaart, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts omdat u dan onmiddellijk medische hulp nodig kunt hebben.

Hytrin Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 20-25 C (68-77 F). Bewaar uit de buurt van vocht, hitte en zonlicht. Het wordt niet aanbevolen om op te slaan in een badkamer en plaatsen die beschikbaar zijn voor kinderen.

Hytrin Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Hytrin <<


[naar de top]