>> Koop Lasix <<

Kopen Lasix zonder recept Snel

Lasix Algemeen gebruik

Furosemide is een lisdiureticum dat snelle en korte diurese veroorzaakt. Het bezit een natriuretisch effect en verlaagt ook het gehalte aan Cl- in het bloed, verhoogt de uitscheiding van K +, Ca2 +, Mg2 +. Penetratie in een niertubulus in het stijgende dikke ledemaat van Henle's lus blokkeert de heropname van Na + en Cl-. Vanwege de verhoogde excretie van Na + vindt secundaire geïntensiveerde excretie van water plaats evenals verhoogde secretie van K + in distaal deel van de niertubulus. Gelijktijdige uitscheiding van Ca2 + en Mg2 + neemt toe. Furosemide wordt gebruikt voor de behandeling van oedeemsyndroom bij patiënten met chronisch hartfalen (graad II en III), cirrose, nieraandoeningen, acuut hartfalen (longoedeem), hersenoedeem, hypertensieve crisis, arteriële hypertensie en andere.

Lasix Dosering en richting

Neem precies zoals het door uw arts is voorgeschreven.

Lasix Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Furosemide gebruikt, moet u uw arts raadplegen als u lijdt aan een nieraandoening, leverziekte, jicht, lupus, diabetes of een allergie voor sulfamedicijnen. Vermijd uitdroging omdat Furosemide u vaker laat plassen. Stop niet met het innemen van het medicijn, ook al voelt u zich prima, want hoge bloeddruk heeft vaak geen symptomen. Vermijd het gebruik van het geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Lasix Contra-indicaties

Overgevoeligheid, acuut nierfalen met anurie, ernstig leverfalen, levercoma en precoma, stenois van urethra, acute glomerulonefritis, urinewegobstructie, precoma, hyperglykemisch coma, jicht, arteriële hypotensie , hartaanval, pancreatitis en anderen.

Lasix Mogelijke bijwerkingen

Neem contact op met uw arts voor medische hulp als u tekenen van allergie of de volgende aandoeningen heeft: droge mond, dorst, misselijkheid, braken; zwakte, slaperigheid, rusteloos of licht in het hoofd, snelle of onregelmatige hartslag, spierpijn, minder dan normaal plassen of ontbreken van plassen, gemakkelijk blauwe plekken of bloeden, rood blaarvorming huiduitslag, haaruitval.

Geneesmiddelinteractie
Gehoorbeschadiging kan optreden als Furosemide wordt toegediend met aminoglycoside-antibiotica (gentamicine en anderen) of Edecrin - een ander diureticum. Gelijktijdig gebruik van Furosemide en aspirine kan hoge concentraties aspirine en aspirine-toxiciteit in het bloed veroorzaken. Furosemide kan de uitscheiding van lithium door de nieren verminderen. Sucralfaat (Carafate) vermindert de werking van Furosemide. Inname van inname van Furosemide en Sucralfate moet worden gescheiden door twee uur.

Lasix Gemiste dosis

Het medicijn wordt soms toegediend voor eenmalig gebruik, zodat u geen doseringsschema nodig heeft. Als u Furosemide regelmatig gebruikt en een dosis bent vergeten in te nemen, neem het dan in zodra u eraan denkt. Sla de Misseddosis over, het is bijna tijd voor de volgende intake. Ga verder met je normale schema. Compensatie van de gemiste dosis niet door een extra dosis in te nemen.

Lasix Overdosering

Zoek in geval van verlies van eetlust, oorsuizen, ernstige zwakte, duizeligheid, verwarring, duizeligheid of flauwvallen onmiddellijk de aandacht van de arts.

Lasix Opslag

Blijf bij kinderen weg op kamertemperatuur op een droge en donkere plaats.

Lasix Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, speciale of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelfbehandeling.

>> Koop Lasix <<


[naar de top]